โอนค่าสินค้าผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้

ธนาคารกสิกรไทย

เลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x

ชื่อบัญชี xxxxxxxx  xxxxxxxx